"Amulettissimo"

Amulettissimo @ ainsi nous même


Amulettissimo @ ainsi nous même

45 x 36 cm 2006 technique mixte

45 x 36 cm 2006 mixed thechnic

Amulettissimo @ 3 nous-même


Amulettissimo @ 3 nous-même

45 x 36 cm 2006 technique mixte

45 x 36 cm 2006 mixed thechnic

Amulettissimo @ 7 nous-même


Amulettissimo @ 7 nous même

45 x 36 cm 2006 technique mixte

45 x 36 cm 2006 mixed thechnic

Amulettissimo @ ainsi nous même


O my god @ inet code A

93 x 70 x 5 cm 2006 technique mixte

93 x 70 x 5 cm 2006 mixed thechnic

Amulettissimo @ 3 nous-même


O my god @ inet code JC

93 x 70 x 5 cm 2006 technique mixte

93 x 70 x 5 cm 2006 mixed thechnic

O my god @ inet code M


O my god @ inet code M

93 x 70 x 5 cm 2006 technique mixte

93 x 70 x 5 cm 2006 mixed thechnic

ankhamulette @ take 9


Ankhamulette @ take 9

30 x 30 x 3 2006 technique mixte

45 x 36 cm 2006 mixed thechnic

Ankhamulette @ take 3


Ankhamulette @ take 3

30 x 30 x 3 2006 technique mixte

45 x 36 cm 2006 mixed thechnic

Ankhamulette @ take 5


Ankhamulette @ take 5

30 x 30 x 3 2006 technique mixte

45 x 36 cm 2006 mixed thechnic